Uw Privacy

PRIVACY POLICY

Op het gebruik van deze website Serenity Trips zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Wanneer u met ons mee op reis gaat. Hebben wij een definitieve overeenkomst met de hoofdboeker overeengekomen en de daarbij behorende financiële verplichtingen.  Onze definitie is dat diegene die de overeenkomst afsluit is gemachtigd namens u te handelen of handel bekwaam is om privé overeenkomsten aan te gaan, of gemachtigd is dit namens een organisatie uit te voeren. De hoofdboeker mag niet onder toezicht staan van een bewindvoerder of andere instantie en niet jonger dan 21 jaar.

In verband met de wet op de privacy vertrekken wij uitsluitend gegevens of accepteren wij wijzigingen of annuleringen die door de hoofdboeker per email wordt doorgegeven. Alle email verkeer gaan naar : info@serenitytrips.nl

Voor u en onze veiligheid is het goed om noodzakelijke informatie over u als hoofdboeker en eventuele medereizigers in ons bezit te hebben.  Deze gegevens zullen wij doormiddel van een klantdossier in ons bezit hebben tenminste 3 maanden nadat de reis heeft plaatsgevonden.

  1. n.a.w. gegevens van hoofdboeker en eventuele medereiziger
  2. Email adres en telefoonnummer om contact te leggen
  3. Contactpersonen mocht er een noodsituatie zich voor doen.
  4. Indien geestelijke en lichamelijke klachten aanwezig zijn dit kenbaar te maken voorafgaande de reis
  5. Gebruik van medicijnen en in het bezit hebben van een update/medicijnpaspoort
  6. Voedsel of andere allergie kenbaar te maken voorafgaande de reis.

     

Privacy
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Door na elke boeking /wijziging uw gegevens op te bergen in een gesloten kast waar onbevoegden geen toegang tot hebben. Gegevens die digitaal worden opgeslagen, zijn alleen toegankelijk voor mij als organisatie met een inlogcode.

Gegevens 
Als uw organisator heb ik als enige toegang tot de gegevens in klantdossier.
Dossier Gegevens die opgenomen worden in het klant dossier worden door de klant ( hoofdboeker ) door gegeven.

Onvolledige informatie
Mocht de klant/hoofdboeker onvolledig gegevens hebben verstrekt of informatie door klant achterwegen zijn gelaten die invloed kunnen hebben op de reis/behandelingen komen voor de verantwoordelijkheid van klant/hoofdboeker. Hierbij komt alle aansprakelijkheid voor Serenitytrips te vervallen mocht er na een reis of behandeling tijdens /na de reis lichamelijke of geestelijke klachten of lichamelijke schade ontstaan.

Geheimhouding
Geheimhouding Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw klant dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
Wanneer op u. verzoek uw gegevens moeten worden doorgestuurd naar andere instanties. Bijvoorbeeld als de reis of begeleiding is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere organisatie of therapeut. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Uw klant dossier voor het gebruik voor waarneming door anderen, tijdens mijn afwezigheid. Wordt alleen gedeeld met uw expliciete toestemming.

Administratie
Een klein deel van de gegevens uit je klantdossier wordt gebruikt voor de financiële administratie dit zijn de N.A.W. gegevens zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Bewaarduur
De gegevens in het klantdossier blijven 3 maanden nadat de reisdatum is verstreken

Privacy op nota voor instanties
Op de nota die je ontvangt staan de gegevens die door de instantie zoals werkgever gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw werkgever of verzekering. Je naam, adres en woonplaats • de datum van reis • een korte omschrijving van de reis.

Informatie op de website
Gebruik van informatie www.Serenitytrips.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Serenitytrips.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
www.Serenitytrips.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen www.Serenitytrips.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Serenitytrips.nl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Totallybodyandmind.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Serenitytrips .nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Serenitytrips.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Serenitytrips zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Serenitytrips.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
Serenitytrips is een handelsnaam van Totally Body and Mind en is onderdeel van een drieluik.