Hoe reserveer u de  lifestyle reis?

 • Op de website hebben wij een reserveringsformulier. Welke u volledig dient in te vullen. U kunt het formulier digitaal naar info@serenitytrips.nl of per post opsturen Sonja Paul p.a. Bloemkwekersstraat 101, 3014PA Rotterdam opsturen.
 • Na ontvangst van het volledig ingevulde reserveringsformulier krijgt u per email een bevestiging dat u formulier is ontvangen.  Na bevestiging heeft u nog 10 werkdagen bedenk tijd. En kunt u kosteloos annuleren.
 • Wij houden u reservering in deze 10 werkdagen aan als een voorlopige reservering.
 • Een reservering is pas door ons gehonoreerd indien de 10 bedenkdagen zijn verstreken en u  de aanbetaling van 50 euro binnen de 10 werkdagen heeft overgemaakt op rekening nr. t.n.v. Totally Body and Mind NL30INGB0005813563 ( serenity trips is een handelsnaam van Totally Body and Mind.)
 • Nadat u de aanbetaling van 50 euro heeft voldaan en de 10 werkdagen bedenktijd zijn verstreken krijgt u een definitieve bevestiging per email toegezonden en kunt u niet meer kosteloos annuleren. Annuleringkosten  bedragen altijd 25% van de totale reissom van 975,- euro. De aanbetaling wordt met het verschuldigde bedrag van 25% verrekend. Dit geldig tm 1 april 2018. Na de datum  van 1 april 2018 het niet meer mogelijk om de verblijfskosten van 775 terug te ontvangen. Omdat dit bedrag  wordt afgedragen aan Odysses Appartments

Betalingsvoorwaarden.

 • U heeft de mogelijkheid om de totale reissom in zijn geheel over te maken op rekening nr `nl30INGB0005813563 U krijgt dan 5% korting over de gehele reissom van 975 euro

U kunt ook de reissom in termijnen betalen:

 • 50 euro aanbetaling & 5 x 185 euro verspreid.
 • U dient op 1 april 2018 een minimaal van 775 euro te hebben betaald.
 • Restbedrag van 200 euro dient u op vrijdag 7 september 2018 over te hebben gemaakt.

Indien u boekt na 1 april 2018 vervalt de mogelijkheden om in termijnen te betalen en dient u de totale reissom in zijn geheel over te maken.

Let Op!

Alleen bij volledige betaling heeft u het recht op u lifestyle reis. Indien u niet het volledige reissom van 975 euro heeft betaald vervalt u recht om gebruik te maken van alle faciliteiten zoals u kamer die in de reis staat beschreven incl. alle excursies en maaltijden etc.

 • Annuleringen worden alleen bij uitzondering van hiervoor aantoonbaar zijnde verklaring van overlijden van naasten familie. ( 1e en 2 graad) opname in ziekenhuis of officieel document van huisarts waarbij reizen van de persoon is afgeraden. Of aantoonbaar document van werkgever waarbij de werksituatie het niet toelaat deel te nemen aan de desbetreffende reis.
 • Let op! U betaald altijd 25% van de totale reissom van 975 euro
 • U dient zelf zorg te dragen voor een reisverzekering en annuleringsverzekering. U kunt bij diefstal of vermissing of ongeval: hier verstaan wij onder breuken aan ledenmaten ziekenhuis bezoek, artsbezoek) en daaruit vloeiend medicatie of middelen. geen enkele aanspraak of financiële aanspraak doen op Serenity trips.
 • Wanneer u een gemotoriseerd voertuig huurt tijdens u verblijf dient u zelf zorg te dragen voor een juiste verzekering.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van geldige reispapieren :paspoort of identiteit bewijs.
 • Wanneer u medicatie gebruikt dient u in het bezit te zijn van een medicatie reispaspoort. U blijft zelf verantwoordelijk van het toedienen van u medicatie en de juiste medicijnen die passen bij u klacht of ziektebeeld. Eventuele benodigde inentingen.
 • Serenitytrips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diefstal of vermissing van persoonlijke bezittingen. Bijvoorbeeld: foto of filmcamera, telefoon, tablet, sieraden, cash geld.
 • Serenity trips kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen die voor, tijdens, of na de reis voordoen. Hiermee wordt bedoeld, treinvertraging, vertraging van de luchtvaartmaatschappij, vertragingen van het openbaarvervoer in Griekenland. Of het niet op tijd vertrekken van de veerboot ( fast ferry) eventuele stakingen.
 • Serenity trips kan niet financieel aansprakelijk worden gesteld en kan ook geen schadeclaim worden ingediend indien u langer dan gepland of door onvoorziene omstandigheden in Griekenland moet verblijven. Hier bedoelen we mee: Het niet tijdig aanwezig zijn op de Airport, U vervoer niet op tijd te hebben geregeld. Het missen van u aansluiting naar of van de Airport.