Annulerings voorwaarden

Annulerings voorwaarden van Serenity Trips

4.1. Klant wil annuleren:

Annuleringen dienen per e-mail te worden ingediend bij info@serenitytrips.nl. De gast krijgt een bevestiging van de annulering. Als de gast geen bevestiging krijgt is de annulering nog niet verwerkt. Wij streven ernaar om binnen 48 uur uw annulering te verwerken en de gast via email de annulering bevestiging te sturen.

Annuleringen worden alleen bij uitzondering van aantoonbaar zijnde verklaring kosteloos ontbonden. Dit is alleen mogelijk als er sprake is van overlijden van naasten familie. ( 1e  graad) gast heeft een opname in ziekenhuis of officieel document van huisarts waarbij reizen van de persoon is afgeraden.

4.1.1. Als een overeenkomst na 48 uur van de bevestiging wordt geannuleerd met een aantoonbare reden zoals vernoemd in 4.1 is de gast alleen de totale aanbetalingskosten van 30% verschuldigd.

4.1.2. Serenity Trips behoud het recht op 50% van de totale reissom bij de gast in rekening te brengen. Als de reis tussen aanbetaling datum en 12 weken voor aanvang van de reisdatum wordt geannuleerd met aantoonbare/opgave van reden zoals vermeld in 4.1

4.1.3. Serenity Trips behoud het recht om 70% van de totale reissom bij de gast  in rekening te brengen wanneer tussen aanbetaling datum en 8 weken voor aanvang van de reisdatum wordt geannuleerd met aantoonbare/opgave van reden zoals vermeld in 4.

4.1.4. Serenity Trips heeft het recht om 100% van de totale reissom bij de klant in rekening te brengen bij een No Show of indien de gast tussen de datum van aanbetaling en 4 weken voor aanvang vertrekdatum wordt geannuleerd met aantoonbare/opgave van reden zoals vermeld in 4.1.

 

4.2 Annuleringen door de klant zonder aantoonbare redenen: Zal de gast haar annuleringsverzekering moeten benaderen. Voor teruggave van de kosten. Als de gast zonder aantoonbare reden of zonder opgave van reden wil annuleren zoals vermeld in 4.1 zal Serenity Trips niet overgaan tot restitutie van reeds betaalde bedragen of volledige reissom. Serenity Trips behoud hierbij het recht om de volledige reissom van 100% aan de hoofdboeker te factureren.