Klachtenbemiddeling

Ik heb een klacht of ben ontevreden over mijn behandelaar, wat moet ik doen?

Probeer het probleem in eerste instantie zelf te bespreken

Het kan zo zijn dat u na een bezoek bij een behandelaar niet tevreden bent over de gang van zaken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de communicatie, kwaliteit van de behandeling of de houding van de behandelaar. Probeer dit bespreekbaar te maken, het kan zijn dat u ontevreden bent maar dat uw behandelaar hier mogelijk niks vanaf weet.

Contact opnemen met de klachtenfunctionaris

Mocht het zo zijn dat u er samen niet uitkomt of vindt u het moeilijk om dit bespreekbaar te maken, dan kunt u ervoor kiezen contact op te nemen met onze belangenvereniging. Wij zullen u dan adviseren over hoe u de klacht het beste aan kunt pakken.

Wij zijn een samenwerking aangegaan met Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke geschilleninstantie die door het Ministerie is erkend. Als de klacht niet opgelost kan worden door de Belangenvereniging BMS, zal de klacht voorgelegd worden aan Klachtenportaal Zorg.

De klachtenfunctionaris kan u helpen de beste manier te vinden voor het oplossen van de klacht. Hierbij geldt dat de klachtenfunctionaris onpartijdig is en als doel heeft te bemiddelen tussen u en de behandelaar door te luisteren, informeren en adviseren. Het kan voorkomen dat u na de afhandeling nog niet tevreden bent over de bemiddeling, dan is het mogelijk om verdere stappen te ondernemen zoals het voorleggen van de klacht bij de geschillencommissie.

Kosten

Contact opnemen met onze belangenvereniging voor het melden van een klacht en advies is kosteloos. Indien u gebruik wilt maken van de klachtenfunctionaris (via Klachtenportaal Zorg) dan zijn hier tevens geen kosten aan verbonden.

Als uw behandelaar/ praktijkvoering te noemen Totally Body and Mind zijn wij aangesloten  bij onze belangenvereniging BMS en  geregistreerd  voor de Wkkgz, zodat wij aan onze wettelijke verplichtingen voldoen en u als client gebruikt kunt maken van het klachtenportal.

Natuurlijk gaan wij ervan uit om samen tot een oplossing te komen.

Daarom vragen wij u indien er een klacht is ontstaan dit via email kenbaar te maken. Echter dient u dit uiterlijk 7 werkdagen na de behandeling kenbaar te hebben gemaakt. Mocht het indienen van de klacht later dan 7 werkdagen worden ingediend zal deze niet in behandeling worden genomen.